Публикувано на 05/05/2023

По време на кръгла маса на тема „Да бъдем енергийно активни“, провела се на 16 март 2023 г. в гр. Варна, беше повдигнат въпроса за „облекчената“ административна тежест за гражданите и общините по отношение на изграждането на ВЕИ инсталации, регламентирана от ЗУТ. Промените, основно в чл. 151 от ЗУТ, бяха приети от 48 НС и публикувани в ДВ, бр. 6 от 20.01.2023 г. Те бяха представени от вносителите като облекчения на условията за изграждането на ВЕИ инсталации за собствено потребление (до 20 kW). От споделеното по време на кръглата маса се открои мнението, че на практика приетите промени (уведомителен режим) не водят до облекчаване нито на бъдещите собственици на такива инсталации, нито на общинските служби. Затова, в търсене на реално решаване на проблема, ние се обръщаме към вас.

Моля да отделите 5 минути, за да отговорите на 3 уточняващи въпроса тук:

Вашето мнение е важно за нас в опитите ни да предложим качествени промени в българското законодателство.

Това допитване е част от Застъпническа кампания за енергийна независимост на всяко домакинство чрез производството на „домашна“ енергия на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и инициативата „Зелени закони“. Целта ни е да се извърши мониторинг и анализ на действащите законодателни актове, както и на текущо правените промени или предлагани такива в Законите регламентиращи: производството на енергия от ВЕИ за домашното енергопроизводство; свързването на производителите-потребители на енергия от ВЕИ с националната електропреносна мрежа; кооперирането на битови производители, административното улесняване и въвеждане на енергоспестяващи системи в бита, бизнеса и строителството.

За повече информация за проекта на https://ecovarna.info/portfolio-items/da-badem-energiyno-nezavisimi

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина