Местонахождение на обществената територия: Пространства от пристанище Варна изток, занемарени градски паркове, запустели паркинги и междублокови пространства, езерцето … и всякакви лишени от функция пространства, намиращи се в различни точки на града.

Състояние в момента: Много изоставени градски пространства могат да се превърнат в магнити за хора, живеещите активно и здравословно: пространства от пристанище Варна изток, занемарени градски паркове, запустели паркинги и междублокови пространства, езерцето… и всякакви лишени от функция пространства, намиращи се в различни точки на града. Начинът, по който децата с тротинетките използват площадката за наблюдение на морето, доказва, че глад за такива пространства има.

Проекто-идея: Създаване на атрактивна, разнообразна и здравословна градска среда: скейт паркове, приключенски детски площадки, стени за катерене, пързалки на открито, водни площи… Места за активен спорт, подходящи за активно движение, спорт и социални контакти. Тези пространства трябва да бъдат естетически обвързани с града, неговата характерна история и архитектура. Да бъдат допълнение към природата и градското културно наследство. Да бъдат изградени в различен мащаб и на различни локации. Да бъдат подходящи за различни възрасти и социални групи. Да предоставят възможности за практикуване на спортове, случващи се в градска среда. Да привличат деца, младежи, родители и възрасни хора, професионални спортисти, любители и хора в неравностойно положение.

Снимки: автора, bgurban.com, burgas1.org

За автора: Архитект Максим Недков е роден през 1989 г. в град Варна. През 2008 г. заминава за Мюнхен и през 2014 г. се дипломира като архитект в Технически университет Мюнхен. Като студент работи в Катедра по носещи конструкции при проф. Райнер Бартел и в архитектурно бюро „Ланц Архитектен“. През 2014 г. започва работа като архитект в проектантско бюро „Ланц Архитектен“, по проект BWM Classic. През 2016 г. се завръща във Варна и работи като технически ръководител. От 2017 г. е архитект на свободна практика. За контакт: maxi_m@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в рубриката „Актуално“, категория „Екоград“, на сайта ecovarna.info (след обновяването му). След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.