Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/04/2020

Местонахождение на обществената територия: Пространства от пристанище Варна изток, занемарени градски паркове, запустели паркинги и междублокови пространства, езерцето … и всякакви лишени от функция пространства, намиращи се в различни точки на града.

Състояние в момента: Много изоставени градски пространства могат да се превърнат в магнити за хора, живеещите активно и здравословно: пространства от пристанище Варна изток, занемарени градски паркове, запустели паркинги и междублокови пространства, езерцето… и всякакви лишени от функция пространства, намиращи се в различни точки на града. Начинът, по който децата с тротинетките използват площадката за наблюдение на морето, доказва, че глад за такива пространства има.

Проекто-идея: Създаване на атрактивна, разнообразна и здравословна градска среда: скейт паркове, приключенски детски площадки, стени за катерене, пързалки на открито, водни площи… Места за активен спорт, подходящи за активно движение, спорт и социални контакти. Тези пространства трябва да бъдат естетически обвързани с града, неговата характерна история и архитектура. Да бъдат допълнение към природата и градското културно наследство. Да бъдат изградени в различен мащаб и на различни локации. Да бъдат подходящи за различни възрасти и социални групи. Да предоставят възможности за практикуване на спортове, случващи се в градска среда. Да привличат деца, младежи, родители и възрасни хора, професионални спортисти, любители и хора в неравностойно положение.

Снимки: автора, bgurban.com, burgas1.org

За автора: Архитект Максим Недков е роден през 1989 г. в град Варна. През 2008 г. заминава за Мюнхен и през 2014 г. се дипломира като архитект в Технически университет Мюнхен. Като студент работи в Катедра по носещи конструкции при проф. Райнер Бартел и в архитектурно бюро „Ланц Архитектен“. През 2014 г. започва работа като архитект в проектантско бюро „Ланц Архитектен“, по проект BWM Classic. През 2016 г. се завръща във Варна и работи като технически ръководител. От 2017 г. е архитект на свободна практика. За контакт: maxi_m@abv.bg.

Очакваме и вашите предложения за инициативата „Как изглежда ЕкоВарна“ на ел. адрес: ecovarna.info@gmail.com.

Проектите трябва:

– да осигуряват баланс между природните и антропогенните фактори и да създават предпоставки за устойчиво развитие на Варна;

-да съдържат кратка обяснителна част за местонахождението на обществената територия, сегашното й състояние и визия за бъдещото й развитие;

– да бъдат придружени с визуализация – снимка на настоящото състояние на мястото и цветна скица, схема на бъдещото;

– да са придружени с кратко CV на автора;

Проектите ще бъдат публикувани в рубриката „Актуално“, категория „Екоград“, на сайта ecovarna.info (след обновяването му). След приключването на инициативата (до набирането на 12 проекто-идеи) ще бъдат внесени в Съюза на архитектите – дружество Варна. Всички 12 идеи „Как изглежда ЕкоВарна“ ще бъдат представени в официална изложба по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2021“, който се провежда ежегодно в последната събота на февруари.

„Как изглежда ЕкоВарна“ е част от инициативата „Активни за устройване на обществени пространства“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина