Какво би накарало една жена да измине над 4000 км, пътувайки над 30 пъти в една и съща посока в рамките на около година? Страстта към пътешествията? Любов? Мечта?

Краткият отговор е българската бюрокрация. Тя, естествено, има много имена. В конкретния случай се нарича „Енерго-Про“, Министерство на енергетиката, Комисия по енергетика към НС.

Анелия Русева е учител в търговищкото село Садина. Преди 9 години, заедно със съпруга си, решават да поставят фотоволтаици на покрива на семейната им къща. Решението не вземат за един ден. Още повече, че подобни съоръжения по това време са рядкост. Започват да проучват процедурите, проблемите, трудностите. Успешният пример на малко домакинство, произвеждащо зелена енергия от слънцето в съседното село Помощица, им дава надежда, че ще успеят и те.

Процедурата е дълга и тромава, връща се назад във времето Анелия. Отнема й година и половина за подготовката на всички необходими становища и разрешителни. Но… в крайна сметка си струваше усилието, доволна е днес жената.

През юни 2016 г. Анелия подписва договор с „Енерго Про Варна“ за производство на зелена енергия с инсталирана мощност от 3,76 киловата. Това й коства над 30 посещения на център за работа с клиенти на „Енерго Про“ в Търговище, който е на 60 км от Садина и около 10 ходения до Община Попово – на 20 км. Всичко това, за да се стигне до подписване на 20-годишен договор с „Енерго-Про“ – Варна, с цена на изкупуване на излишъците произведена енергия от 22,8 ст./kWh.

Слънчевите панели върху покрива на Анелия Русева се превръщат в истинска атракция преди 7 години за хората от Садина. „Идваха да ги видят, интересуваха се от процедурата, но като разберяха колко е труден процеса, се отказаха“, поклаща глава жената.

Радостта от постигнато е кратка и за фамилия Русеви. Само след две години и половина се оказва, че цена за изкупуване на произведената електроенергия, при която са сключили 20-годишния договор, е невалидна. Причината – промяна в нормативните разпоредби и налагането на нова ценова политика от Комисията за енергийно и водно регулиране. Само за един ден със задна дата изкупната цена става три пъти по-ниска. Оказа се, че Анелия и семейството й трябва да връщат пари на „Енерго-Про“ или да не им бъде заплащана произведената и върната в мрежата електроенергия за бъдещ период от време. Приемат втория вариант. Така година и половина произвеждат зелена енергия, която подаряват на енергото.

Неволята учи. Анелия намира начин да се справи с част от бюрократичните проблеми при експлоатацията на фотоволтаичната си система. Благодарение на електронния си подпис спестява всеки месец време и разходи за пътуване на 120 км в двете посоки до Центъра за работа с клиенти на „Енерго Про“ в Търговище. Там трябва да представи протокол за върнатата в мрежата произведена енергия, който получава на електронна си поща, подписва с електронен подпис и връща обратно.

Открива вратичка и как да спести и ежемесечните банкови такси за превод към „Енерго Про“ на двете такси – „Достъп производител“ и „Мрежови услуги“. Въпреки дребните суми – от лев – два, те трябва да се превеждат всеки месец в определен срок по сметка или на каса на Центъра за работа с клиенти на енергодружеството. За улеснение, Анелия превежда еднократно по-голяма сума към „Енерго-Про“ и от нея всеки месец дружеството си удържа необходимите такси.

Въпреки трудностите и бюрокрацията, която й се налага да преодолее, Анелия е доволна от направения избор и инвестиция. В момента цената, на която биват изкупувани излишъците произведена енергия е 39 ст. за киловат.

Нито в един миг не съм съжалявала, заявява днес Анелия. Тя обаче е категорична, че изминатият път може да бъде съкратен. Най-малкото като се съкрати срока за издаване на всички необходими разрешителни и становища. Само ясните и кратки процедури според нея може да мотивират повече домакинства да станат енергийно независими произвеждащи потребители на зелена енергия.

Тръгваме си от Садина с оптимизъм. Щом тази крехка жена е успяла да постигне своята малка енергийна свобода, само защото е била енергийно активна и не се е отказала, значи всеки би могъл да го направи. А дали ще съкратим пътя си до енергийната независимост и ще го разчистим от бюрокрацията, вярваме, че зависи от всеки един от нас.