Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 02/11/2020

Над 2 тона отпадъци събраха близо 100 доброволци от един от най-красивите плажове край Варна, този на хижа „Черноморец“. Традиционната акция беше организирана по повод Международния ден на Черно море – 31 октомври от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Морски клуб „Приятели на морето“ и туристическо дружество „Родни балкани“. Около 70% от събраните отпадъци бяха рециклируеми и се състояха основно от метални кенчета и пластмасови бутилки – сигурно доказателство за човешкото разхищение, коментира Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Акцията мина под мотото „Морето не е за една ваканция“. Сред вкючилите се в почистването беше и световният шампион по вдигане на тежести Благой Благоев, заедно със семейството си.

Инициативата съвпадна и със Световния ден на ходенето. По този повод от ТД „Родни балкани“ организираха томбола за участниците в почистването. В края на акцията всички хапнаха от добилата популярност „чорба на кака Жива“ (на Жечка Карова, секретар на ТД „Родни балкани“).

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина