Автор: Десислава Георгиева
Публикувано на 29/12/2021

В последните дни на отминаващата си година правим равносметка за постигнатото. Когато започнахме Кампанията през 2020 отправихме призив да ни донесете празните шишенца от парфюм. Целта ни беше да фокусираме вниманието си, върху онези опаковки, за които много често не се интересуваме какво става след тяхната употреба.
Бавно но славно кампанията ни се разрасна и неусетно премина в следващата година. Така през 2021 година в продължение на 48 “Зелени петъка” бяхме посетени от 192 доброволци.

Днес сме в центъра за рециклиране, където усилията ни ще видят своя завършек. 160 килограма стъклени опаковки ще получат възможност за трансформация в нещо полезно. Нашите благодарности са за всички вас.

Очакваме Ви и през 2022г. всеки петък на Зелен петък- „Шише върни книга си вземи“.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина