Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 06/01/2021

Преди по-малко от 15 години в България е пълно с домове за сираци и изоставени деца в изключително окаяно състояние. Гледката отвътре е потискаща – изпочупени прозорци, зеещи дървени дограми, течащи кранчета… Да говориш за екология и спестяване на въглеродни емисии в подобни условия е абсурдно. Но група еколози решават да опитат. Годината е 2005. По това време доброволец в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е Кейси Лейкок от «Корпуса на мира – САЩ». Именно неин е приносът в набирането на дарения за реализация на проекта.

Да подобрим условията, в които живеят децата без дом, и да помогнем на природата, като й спестим въглеродни емисии. Това е мотивацията, с която стартира мисията „Деца в студа“. 14 частни лица от всички щати на Америка се включват набирането на средства. Събраната сума е 3039 долара. Със средствата са обходени 7 дома за сираци от Варненска и Добричка област. На всички тях е направен одит за енергийната ефективност. Избран е един в изключително лошо състояние – Домът за деца с умствена изостаналост в село Кривня, община Провадия. Ремонтирана е дограмата, подменени са счупените прозорци, кранове на чешми и конвенционалните крушки с енергоспестяващи, поставени са уплътнения.

Това е един от малкото проекти на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, в който социалният аспект доминира над екологичния. Подобрявайки комфорта на живот на децата обаче, еколозите постигат още няколко ефекта в икономически и екологичен план.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина