Преди по-малко от 15 години в България е пълно с домове за сираци и изоставени деца в изключително окаяно състояние. Гледката отвътре е потискаща – изпочупени прозорци, зеещи дървени дограми, течащи кранчета… Да говориш за екология и спестяване на въглеродни емисии в подобни условия е абсурдно. Но група еколози решават да опитат. Годината е 2005. По това време доброволец в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е Кейси Лейкок от «Корпуса на мира – САЩ». Именно неин е приносът в набирането на дарения за реализация на проекта.

Да подобрим условията, в които живеят децата без дом, и да помогнем на природата, като й спестим въглеродни емисии. Това е мотивацията, с която стартира мисията „Деца в студа“. 14 частни лица от всички щати на Америка се включват набирането на средства. Събраната сума е 3039 долара. Със средствата са обходени 7 дома за сираци от Варненска и Добричка област. На всички тях е направен одит за енергийната ефективност. Избран е един в изключително лошо състояние – Домът за деца с умствена изостаналост в село Кривня, община Провадия. Ремонтирана е дограмата, подменени са счупените прозорци, кранове на чешми и конвенционалните крушки с енергоспестяващи, поставени са уплътнения.

Това е един от малкото проекти на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, в който социалният аспект доминира над екологичния. Подобрявайки комфорта на живот на децата обаче, еколозите постигат още няколко ефекта в икономически и екологичен план.