Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 06/01/2021

Преди по-малко от 15 години в България е пълно с домове за сираци и изоставени деца в изключително окаяно състояние. Гледката отвътре е потискаща – изпочупени прозорци, зеещи дървени дограми, течащи кранчета… Да говориш за екология и спестяване на въглеродни емисии в подобни условия е абсурдно. Но група еколози решават да опитат. Годината е 2005. По това време доброволец в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е Кейси Лейкок от «Корпуса на мира – САЩ». Именно неин е приносът в набирането на дарения за реализация на проекта.

Да подобрим условията, в които живеят децата без дом, и да помогнем на природата, като й спестим въглеродни емисии. Това е мотивацията, с която стартира мисията „Деца в студа“. 14 частни лица от всички щати на Америка се включват набирането на средства. Събраната сума е 3039 долара. Със средствата са обходени 7 дома за сираци от Варненска и Добричка област. На всички тях е направен одит за енергийната ефективност. Избран е един в изключително лошо състояние – Домът за деца с умствена изостаналост в село Кривня, община Провадия. Ремонтирана е дограмата, подменени са счупените прозорци, кранове на чешми и конвенционалните крушки с енергоспестяващи, поставени са уплътнения.

Това е един от малкото проекти на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, в който социалният аспект доминира над екологичния. Подобрявайки комфорта на живот на децата обаче, еколозите постигат още няколко ефекта в икономически и екологичен план.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина