Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие

РЪКОВОДСТВО за АКТИВНО УЧАСТИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩА В ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

Като собственици на жилища, вие имате право да участвате в процеса на реновиране на собствения си дом. Имате право и нанякакъв контрол при избора на мерки, които ще бъдат приложени върху сградата ви, и върху фирмите, които ще извършват самото проекти-ране и строителство. Настоящата програма за реновиране на многофамилни сгради предполага, че целият проект ще се покрие изцяло от националния бюджет. От собствениците на жилища се очаква единствено да регистрират сдружение и да дадат съгласието си, докато всичко, свързано с планирането и реализирането на проекта, е грижа на общината. Липсата на пряк финансов принос от страна на собствениците предполага и по-нисък интерес за участие в целия процес, тъй като всичко е оставено в ръцете на експерти. В следващите етапи на програмата финансовата помощ за ренови-ране няма да покрива 100% от цената на проекта, а ще бъде необходимо допринасяне и със собствени средства. Тогава вероятно и интересът да се следи дали с наличните ресурси се постига най-доброто ще бъде значително по-висок.Пълния текс може да прочетете тук.