"Лист по лист" - как да се включим в кампанията?

50 дървета умират всеки час във Варна! Хартията е най-разпространения отпадък и въпреки въведените форми за разделно събиране и рециклиране, все още огромни количества хартия от работните ни места отиват на сметището.

Древната мъдрост гласи: "Ако не засадиш поне едно дърво през живота си, значи си живял напразно!". Днес динамичният живот, който се води, прави доста трудно осмислянето му според древната мъдрост, но ако не можете да засадите дърво, то поне можете да спасите две ако се включите в кампания "Лист по лист".

Какво представлява "Лист по лист"?

"Лист по лист" е самоиздържаща се кампания. За всеки килограм предадена хартия кампанията получава пари. Набраните средства се изразходват по следния начин: 70% разходи за издръжка на кампанията и 30% се внасят във Фонд “Лист”, чрез който се финансират различни младежки и ученически инициативи, водещи до популяризиране рециклирането на отпадъци и опазване на околната среда.

Как може да се включите в кампания "Лист по лист"?

Стъпка 1 – Заявка за участие

Заявката за участие става след ваше обаждане или имейл, с които вие заявявате вашето намерение.

Стъпка 2 – Договаряне на участието

По телефона и/или среща в офисът Ви. Съзнавайки ежедневната Ви натовареност и водени от желание да не нарушаваме комфорта на работното ви място, ще изберем най-подходящия за вас начин за събиране на хартия, в зависимост от офис-пространството, броя на служителите и структурата на сградата. Така вие, вашите колеги и служители ще можете да събирате стари вестници, копирна и принтер хартия, картон и хартиени опаковки, отделяни при ежедневната ви дейност.

Забележка: Договарянето е неформално. То се ръководи от принципа за съвместни дейности за опазване на околната среда. Всяка една от страните може да се откаже по всяко време. В дух на добро партньорство, това отказване е добре да бъде устно или писмено изразено.

Стъпка 3 – Извозване на събраната хартия.

Екип от доброволци на ОЦОСУР по предварително изготвен график, всеки вторник и сряда посещава участниците, подали заявка за извозване на събраната от вас хартия. Заявката става чрез съобщение на телефонен секретар, факс или електронна поща).

Забележка: Ако вашето обаждане е след като вече лимитът за посещения за седмицата се е запълнил, вашата заявка се прехвърля за следващата седмица.

Стъпка 4 – Обратна информация

За количеството предадена хартия и спасени дървета можете да следите нашия сайт, където ежемесечно се обновява информацията. Натрупването на средства във фонд “Лист” и тяхното разходване се публикуват в началото на текущата година интернет страницата.