Библиотека

В тази секция на сайта ще публикуваме дигиталната версия на всички материали, които се изработвани и издавани от ОЦОСУР през годините. Обикновено те са били част от реализираните от нас проекти. Тоест това означава, че те неизменно са свързани с фокуса на нашата работа. Това са темите за Намаляване на отпадъците; Използването на европейските фондове; Глобалното затопляне; Активното гражданство. Тези теми ние ги определяме като Тематични категории и ще можете да ги откриете на второ ниво при използването Ви на тази библиотека.

На това ниво вие само ще виждате така наречените от нас Основни категории. Те трябва на първо ниво да ви ориентират какъв тип информация търсите, като Измерване на текущо състояние или напредък; Придобиване на допълнително звания; Получаване на специфична информация и др

Основни категории