Услуги

Библиотека

В тази секция на сайта ще публикуваме дигиталната версия на всички материали, които се изработвани и издавани от ОЦОСУР през годините. Обикновено те са били част от реализираните от нас проекти. Тоест това означава, че те неизменно са свързани с фокуса на нашата работа. Това са темите за Намаляване на отпадъците; Използването на европейските фондове; Глобалното затопляне; Активното гражданство. Тези теми ние ги определяме като Тематични категории и ще можете да ги откриете на второ ниво при използването Ви на тази библиотека.