"Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!"

Когато мъжките риби започнат да произвеждат женски протеини, си прекалил с… праха за пране

Предизвикателството 

В бита днес се използват повече от 80 000 различни химични съединения, а годишно в употреба се въвеждат нови 2000. Те са навсякъде - в ароматизатори, сапуни, перилни и избелващи препарати, омекотители, абразивни и специализирани почистващи препарати за баня, стъкло, канализация, фурни и др.
Те въздействат върху здравето ни - дразнят кожата и дихателните пътища, предизвикват сълзене на очите, химически изгаряния, хормонален дисбаланс, болест на кръвта и др. Те унищожават екосистеми и растителни и животински видове. Британският изследовател Джон Съмптър е открил, че мъжките риби, изложени на въздействието на повърхностно активните вещества (перилни препарати) в реките, започват да произвеждат женски протеини.
Химическите препарати на битовата химия са в нашите домове и ние ги ползваме ежедневно. Целта на проект "Спестете пари, защитете семейството си и околната среда!" е да повиши информираността на домакинствата от общините по Северното черноморие за невидимото въздействие на битовата химия върху здравето им и околната среда. Опасностите, който крият този тип продукти и възможностите за тяхното намаляване също са в полезрението на проекта.
Задачите, които стоят пред ОЦОСУР в следащите няколко месеца, са:
- Да ангажира вниманието на широка група от граждани с проблема;
- Да проучи предлаганите на пазара алтернативи за щадящи околната среда препарати и да ги предложи на вниманието на възможно най-широк кръг от хора.

Дейности 

Ще проведем редица информационни събития и демонстрационни дейности като пътуваща информационна изложба, прожекция на филми, дискусии и работилници за изготвяне на домашни почистващи препарати. За да осигурим присъствието на повече граждани, ще работим предимно с училища и детски градини от общините по Северното черноморие. Съвместната работа с дpartners/mtelеца, младежи и техните родители ще е гаранция за устойчивост на проекта във времето. Цялата събрана информация ще бъде паралелно тиражирана в социалните мрежи, на интернет страницата на ОЦОСУР и профилите му в социалните мрежи.

Резултати 

Очакваме над 2000 посетители на пътуващата изложба, над 150 участници в дискусионните срещи, над 40 души, поридобили умения за изработване на домашни почистващи препарати, хиляди, ползващи информационните материали и предложени рецепти от страниците на информационните сайтове на организацията. Очакваме общия ефект от проекта да допринесе за подобряване качеството на домашната среда и намаляване на антропогенния натиск върху екосистемите.