"Конференция по Демокрация"

Местоположение: 
Варна, Хотел „Голдън тюлип“, Зала "Миро"
Кога: 
събота 24/02/2018 - 12:00 to неделя 25/02/2018 - 15:00

Ежегоден граждански форум - "Конференция по Демокрация" е създаден през 2015 година по инициатива и с личното спонсорство на арх. Калина Митева /Павлова/, в партньорство Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). Провежда се последната събота и неделя на месец Февруари. От 2016 година форумите се провеждат в партньорство с Екологично сдружение "За Земята".  

Целта на форума е:
* Да отбелязва развитието на гражданското общество във Варна.
* Да осигурява трибуна за представяне на активности в подкрепа на демократичните ценности в обществото - свобода и защита на граждански права; баланс на интереси на различни групи в обществото; постигане на консенсус (договореност).
* Да подпомага провеждането на дебати по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики.

Форумът е открит - Покана за активно участие се отправя към всички през месец Декември. Заявки за теми се събират до края на месец януари. Организаторите съставят дневния ред и подбират активните участници за което се съставя протокол. Канят се експерти съветници.

Тази година форумът е разделен на два основни панела (теми): "Граждански инициативи от Варна и страната" и "Ограбване, ефективност на разходването на публични средства". Всеки желаещ да представи реализция от него или организацията, която представлява по една от двете обявени теми, трябва да изпрати на електронен адрес pecsd@net-bg.net,  описание на инициативата до 10 изречения, съпроводено от кратко представяне на инициатора. Презентациите са с продължителност 18 минути.

Молим всички желаещи да присъстват на събитието, да го заявят на pecsd@net-bg.net или във Фейсбук събитието до 15-ти февруари, за да предвидим необходимия брой места в залата.

Помощ от доброволци - Организаторите набират доброволци, които да помагат при популяризиране на Конференцията и в дните на провеждане на форума. Ако желаете може да се запишете  на електронен адрес pecsd@net-bg.net.
Набиране на средства - Организаторите набират дарения, които да подкрепят организирането на Конференцията. Можете да направите вашето дарение по банков път или в поставените кутии за дарения в залата. Организаторите си запазват правото да върнат направено дарение на дарителя в случаи, че изповядваните принципи и ценности от дарителя са несъвместими с тези на организаторите.

Сметка за дарения:
Прокредит банк
IBAN: BG82PRCB92301036489314
BIC: PRCBBGSF
Account - holder: СНЦ "ОЦОСУР"
Основание: Дарение за "Конференция по демокрация - 2018"

"Панелът "Ограбване, ефективност на разходването на публични средства", е част от проект за моноторинг на обществени средства на Балканите и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на събитието е изцяло отговорност на ЕС “За Земята” и по никакъв начин не отразяват позицията на Европейския съюз.

Partners 

  • За Земята - Приятели на Земята България