Предстоящо

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на ОЦОСУР

Местоположение: 
Конферентната зала на «Хотел Орбита», гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 25
Кога: 
събота 13/06/2015 -
9:30 to 14:00

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел ОЦОСУР

Управителният съвет на ОЦОСУР свиква редовно годишно общо събрание на 13.06.2015г. Покана е отправена към членовете на ОЦОСУР, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, проведено допитване до членовете на ОЦОСУР и с решение на Управителния съвет с протокол от 27.04.2015г., Събранието ще се проведе от 09:30 часа в Конферентната зала на «Хотел Орбита», гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 25. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден от 10:30 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Часът на Земята

Местоположение: 
Варна
Кога: 
събота 28/03/2015 -
20:30 to 21:30

Международната природозащитна организация WWF,  ви канят да се присъедините към седмото поредно издание на  глобалната инциатива Часът на Земята, което ще се проведе на 28 март  2015 г. събота, от 20,30 до 21,30 ч.

Правна помощ за местните общности

Местоположение: 
България
Кога: 
четвъртък 12/03/2015 - 16:45 to вторник 12/05/2015 - 16:45

В рамките на проект “Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, Центърът за екологично право (ЦЕП) в партньорство с информационната мрежа за гражданска активност BlueLink.net,  отправя покана до неформални граждански групи, НПО и разследващи журналисти за предоставяне на експертна правна помощ

Специализиран семинар на тема: СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Местоположение: 
Благоевград, София, Пловдив, с. Маломирово, общ. Елхово
Кога: 
вторник 17/03/2015 - 9:00 to петък 20/03/2015 - 16:00

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
в бита, индустрията и селското стопанство; соларни системи за производство на електроенергия за собствена консумация;автономни соларни помпени системи за напояване; интегриране на системи за генериране на електроенергия от ВЕИ в различни производствени цикли.

Ежегоден Граждански форум - Конференция по Демокрация

Местоположение: 
Варна
Кога: 
събота 28/02/2015 -
10:00 to 17:00

По инициатива и лично спонсорство на арх. Калина Митева Павлова, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР),основава ежегоден Граждански форум (конференция) по Демокрация, който ще се проведе на 28 февруари в гр. Варна, от 10.00 часа, Хотел "Голдън Тюлип", зала "Миро".

Обучение-кръгла маса "Ресурсно независими общности"

Местоположение: 
град Пловдив
Кога: 
събота 07/03/2015 - 10:00 to неделя 08/03/2015 - 15:00

ЕС "За Земята" Ви кани на обучение-кръгла маса на тема "Ресурсно независими общности" на 07 – 08 март 2015, в гр. Пловдив, Инкубатор.

Майсторски клас "Социално предприемачество"

Местоположение: 
Варна
Кога: 
вторник 24/02/2015 - 10:00 to сряда 25/02/2015 - 14:00

Майсторски клас „Социално предприемачество“ стартира на 24 февруари (вторник) от 10:00 часа в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Покана за участие в информационна среща

Местоположение: 
Областна управа Варна
Кога: 
вторник 10/02/2015 -
14:00 to 16:00

Областна Управа Варна; Черноморски Икономически център; MT CONSULTANCY България и Application Européenne de Technologies et de Services (АETS) - Франция организират на 10.02. 2015г. (вторник)  от 14:00 часа в Заседателна зала  на Областна Управа Варна, ул. "Преслав" N26, информационната среща на заинтересованите страни, с която ще дадат началото на широкообхватно проучване, насочено към изследване на възможността Европейският съюз да подкрепи по-тясно сътрудничество на страните от Черноморския басейн в областта на морското дело.

Представяне на Младежката програма "Европейска Доброволчески Служба"

Местоположение: 
град Каспичан
Кога: 
четвъртък 22/01/2015 - 14:00

ЗАПОВЯДАЙТЕ на представянето на Младежката програма "Европейска Доброволчески Служба" в град Каспичан. Гост лектори Нора Стефанова координатор младежки програми в ОЦОСУР и Игнасио Коралес доброволе в ОЦОСУР.

Протест против строеж на ул. Студентска

Местоположение: 
Кръстовището на ул. Студентска и бул. Някой си там
Кога: 
четвъртък 05/02/2015 - 18:30

Против - Нов седем етажен блок с два входа и трафопост е предвиден за изграждане в презастроения квартал „Левски”. Това се планира да бъде изпълнено върху зелена площ със 75 дървета от 10 дървесни видове, две детски площадки (едната, от които благоустроена от общината през миналата година) и спортно игрище.

Страници