Кои сме ние?

ОБЩЕСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ /ОЦОСУР/ е гражданска организация, създадена на 15 декември 1995г. от студенти - еколози от Технически университет - Варна в търсене на път за собствена реализация. Днес в нея членуват дванадесет различни и обикновени хора. Нашият бюджет се формира от членски внос, дарения, финансиране на проекти от фондации и програми. От шест години практикуваме обществено - полезна дейност, като се опитваме да приобщим все повече хора към опазването на околната среда.

Преди да се опитаме да обясним кои сме и в какво вярваме, първо ще кажем кои не сме!

ние не сме....

.... Държавна организация, обладана от духа на бюрократизма, нито пък фирма, бореща се за високи финансови резултати. Не държим да работим в лъскави офиси. Трупането на пари не е нашето основно верую за по - щастлив утрешен ден. Ние не казваме, че от нас нищо не зависи и не вярваме, че някой друг ще се погрижи за решаването на екологичните проблеми. Нашият бизнес е промяната на човешката природа. Нашата печалба е повече хора, отговорни пред опазването на околната среда.
И накрая ние не сме някаква отделна клика, група наивни активисти, сектанти или политическа партия. Ние сме най - крехката част от изграждащото се демократично общество в България. Ние сме обществена организация, която предлага собствени решения за решаване на екологичните проблеми и очакваме да ни възприемат със същото уважение и достойнство, с което се ползват властните играчи в политическия бизнес и търговския елит.

ние сме.....

……………. група граждани, вярващи във възможността за промяна на обществото ….…ние често си задаваме въпроси, но не винаги успяваме да открием верните отговори ……..….активни и амбициозни сме, стремим се да постигнем целите си …………разработваме проекти, убеждаваме финансиращи организации, борим се срещу бюрократичната машина, учим се от опита си ……….…….прилагаме наученото, за да превърнем своите мечти в реалност ………..……работим ,защото не искаме да бъдем пасивни наблюдатели на шоуто “обществен живот”.

Ние не отминаваме с безразличие екологичните проблеми, възникващи постоянно около всички нас. Вярваме, че задълбочаването на проблемите със замърсяването на въздуха, почвите, водите, парниковия ефект, генно модифицираните организми, нарастващото потребление и генериране на отпадъци, изчезването на растителни и животински видове е следствие от невежеството на обществото и неговата незаинтересованост към нашето “утре”.

Основната сила, развиваща обществото е личният интерес на всеки един от нас. Затова ние работим за превръщането на интереса за чиста околна среда, в личен интерес на всеки от нас. Вярваме, че не трябва да правим за другите това, което те сами могат да направят за себе си, както и че хората не се раждат еколози, а се създават.

Как постигаме нашите цели?

ОБРАЗОВАНИЕ - ”Каквото посееш днес, това ще жънеш утре”
Съзнаваме, че без необходимите познания гражданите трудно ще разберат нашите послания. Ето защо ние провеждаме образователни курсове и семинари. Водим беседи и дискусии с ученици, учители и граждани. Използваме силата на визията, чрез звук и картина представяме проблемите с унищожаването на околната среда.

АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ - “Око да види ръка да пипне”
Организираме кампании и демонстрираме възможности за разрешаването на конкретен екологичен проблем. През последните три години, над 20 доброволци участваха в спасяването на плажовете. Повече от 150 офиси и учебни заведения допринасят за намаляване на битовите отпадъци от домакинствата като събират и рециклират на отпадъчна хартия. Заедно с четири учебни заведения, през 2002 изолирахме прозорци и поставяхме енергоспестяващи крушки за да спечелим облога с областния управител, че можем да спестим на атмосферата 4 % въглероден двуокис за четири месеца. Когато спечелихме на областния му се наложи да ходи пеша на работа.

ИНФОРМАЦИЯ
Информираме варненци за състоянието на околната среда и въздействието й върху тяхното здраве, чрез система от индикатори. Подготвяме материали, информиращи за гражданските права. Отпечатваме информационни бюлетини и брошури. Участваме в радио и телевизионни предавания, предоставяме информация на медиите. Печатаме образователни брошури за учениците.