ТЪРСЯТ СЕ: Доброволци за Мисия

ТЪРСЯТ СЕ: Доброволци за Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“

ЗА: да помогнат за създаването на база данни в ексел на Дестките Градини във всяка Община

С ЦЕЛ: до 30.05 Мисията трябва да изпрати индивидуални писма на всяка детска градина в страната

ЗАЩОТО: е време децата в Общинските Детски Градини да спрат да изхвърлят по една еднократна пластмасова чаша за всяка глътка вода!

КОЙТО: иска и може да помогне, моля да пише на sabina.pecsd@gmail.com , Сабина Максимова, Координатор Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“

ДО: 27.05.2018

 

За повече информация: http://ecovarna.info/node/200

 

БЛАГОДАРЯ!