Кой се страхува от гласа на варненци?

Референдум "Морска градина"

Местната власт във Варна не допуска референдум за Морската градина
Местната власт във Варна е на път за пореден път да блокира провеждането на референдум за Морската градина и крайбрежната зона. Общинските съветници от правната комисия отхвърлиха предложението за произвеждане на местното допитване. До изваждането на дневен ред на темата се стигна след 5-годишна съдебна сага, завършила с решение на Върховния административен съд. То задължава председателя на Общинския съвет да внесе за разглеждане подписката в местния парламент, да свика водеща комисия за обсъждането й и да насрочи заседание на съвета.

През април 2013 г. няколко варненски организации внесоха предложение до Общинския съвет, съпроводено с подписка, за провеждането на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на Варна. Искането е варненци да се произнесат по два въпроса:
1. Да достига ли паркът „Морска градина” до морето, като включва изцяло крайбрежната зона от ската до морския бряг?
2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове, хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?

Целта на референдума е да се предотврати презастрояването на крайбрежната зона на парка. С приемането на новия Общ устройствен план на (ОУП) на Варна през 2012 г. в тази част (до ската на Морската градина) е предвидено застрояване, като зона за обществено обслужване, включително с офиси, хотели, казина и др.

Евентуално положително решение на Общинския съвет за местен референдум би било в противоречие с действащата нормативна уредба, тъй като  предвижда изменения на ОУП и Подобния устройствен план /ПУП/, без наличие на законово основание за това, гласи становището на съветниците от правната комисия. Според тях, предложените въпроси за местно допитване не са съобразени и със специалния закон, уреждащ територията на Черноморското крайбрежие. Съгласно този закон Общият устройствен план на Варна се приема от национален експертен съвет по предложение на Общинския съвет, а се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Промени по плана могат да правят само регионалният министър или кметът на общината след съгласуване с министъра. Защо кмета да не се съобрази с вота на гражданите, които са го избрали, и не направи евентуални промени след референдума, не стана ясно.

„Считам за разумно да изчакаме решението на съда”, заяви преди местните избори през 2015 г. кметът Иван Портних пред представителите на инициативния комитет и на граждански организации. Ще вземем решение според решението на съда, категоричен бе тогава той. Три години по-късно, решението на съда е налице, но не и кметското такова.

Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, местен референдум може да се инициира и произведе по предложение на кмета, по искане на поне 11 общински съветници (за Варна) или по инициатива на гражданите чрез подписка.
При подписка референдум се произвежда задължително, ако за 3 месеца се подпишат с ЕГН и адрес не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права. Ако се съберат една двадесета, решението дали да се произведе референдума се гласува от общинския съвет.

За провеждане на допитването са необходими 15 185 подписа, представляващи подписите на 1/20 от имащите право на глас в общината. В началото на 2013 г. под искането за провеждане на референдум се подписват 32 367 варненци. При задължителната проверка на ГРАО изненадващо повече от половината са обявени за невалидни.

Председателят на инициативния комитет Юлиян Чолаков заяви пред членовете на правната комисия, че няма яснота кой е изготвил справката на ГРАО за броя на гласоподателите и посочената в нея цифра е формална. Освен това липсва методика, по която се определят невалидните подписи, добави още той.
Другият мотив за отхвърляне на предложението за местен референдум от общинските съветници е, че поставените от инициативния комитет два въпроса били незаконосъобразни. Според Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/ местен референдум се провежда по въпроси от местно значение, които са от компетентността на органите на местно самоуправление. Конкретните въпроси са от местно значение, но не са от компетентността на Общинския съвет, смятат от правната комисия. По тях местният парламент не може да се произнесе, което е „непреодолима пречка за провеждане на допитването“, се посочва още в мотивите на съветниците.

В понеделник (22 януари) въпросът ще бъде разгледан и на заседание на Общинския съвет. Началният час е 10 в зала „Пленарна”.