Ежегоден Граждански форум - Конференция по Демокрация 2017, ПРОГРАМА

 

ПРОГРАМА

Начален ЧАС

1 ДЕН: 25 Февруари (Събота) - Конференция по Демокрация

12:00

РЕГИСТРАЦИЯ

13:00

ОТКРИВАНЕ Встъпителни думи на арх. Калина Павлова

13:10

Представяне на програмата и целите на събитията - Тодор Славов и Илиян Илиев

 

Панел: „РЕГИОНАЛНИ ГРАЖДАНСКИ, ЕКОЛОГИЧНИ и МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ“ модератор - Илиян Илиев

13:20

"Гражданска дейност за паметта на арх. Дабко Дабков" - лектор адв. Християн Облаков, ВИАД Наследство (Варненско историко-архитектурно дружество „Наследство“).

13:40

"Младежката работа чрез неформални методи на учене в контекста на българското село" - лектор Ахмед Куйтов, Институт Перспективи от Велико Търново.

14:00

"Проведени младежки и синдикални дейности през 2016 г." - лектори инж. Цветелина Панбукчиян, "Младежки Форум 21 век" и младежка мрежа на "Независима Синдикална Федерация на Енергетиците в България" /НСФЕБ-КНСБ/ и Пенка Донева “Младежки форум 21 век”.

14:20

"Баланс на интереси в градоустройството - Подробен устройствен план на жилищен комплекс "Кайсиева градина" Варна - лектор арх. Христо Топчиев, Свободен университет Варна.

14:40

Въпроси и отговори

15:00

Кафе пауза

15:20

"Окрупняването на земята в България: проблеми и алтернативи" - лектор Георги Медаров, изследовател към коалиция "Hands on the Land"

15:40

"Международните търговски споразумения ТТИП и СЕТА и отражението им върху България" - лектор Ивайло Попов, „За Земята“

16:00

„Математическата теория на нобелиста Джон Наш "Nash Equilibrium” като социален и икономически инструмент за баланси в обща полза“ – презентация, базирана на курсовете „Welcome to GameTheory“ (The University of Tokyo) и „Game Theory“ (Stanford University & The University of BritishColumbia) - лектор д-р арх. Надя Стаматова.

16:20

Въпроси и отговори

16:40

Представяне на "Академия за доброволци" (Училища за устойчивост и активизъм) - лектор Десислава Стоянова

17:40

Кафе пауза

18:00

Прожекция на филма „Ангъчка”, 80 мин. Създаден от кинематографски екип на Школа „Дедал”. „Филмът е за обикновените хора, които въпреки трудностите и проблемите продължават да ценят малките неща в живота, да отстояват своята идентичност, да защитават правото си на съществуване в един все по-унифициращ се и недружелюбен свят. Това са хора, които продължават да живеят и да се препитават така, както преди хилядолетия, да следват свой личен морален кодекс. Филмът засяга темата за личния избор – да бъдеш свободен в свят, в който тези възможности все повече се стесняват”.

19:30

Официално закриване на първия ден

 

Час

2ри ДЕН: 26-ти февруари (Неделя) 2017

10:00

Панел "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВА ИКОНОМИКА" - Модератор Илиян Илиев

10:20

Въведение в темата и концепцията на платформата и работна група "Ограбване и хармонична икономика" - лектор Тодор Славов.

10:40

"Оптимизация на община Перник и контрол на разходите" - лектор адв. Даниел Иванов, Гражданско сдружение активни за Перник.

11:00

"Инфраструктурни проекти - Кампанията автомагистрала Струма и Кресненското дефиле" - лектор Десислава Стоянова, За Земята и Коалиция "Да спасим Кресненското дефиле".

11:20

"Енергетика с обществени пари: От АЕЦ Белене до феодализма във въглищната индустрия" - лектор Тодор Тодоров, Коалиция за климата.

11:40

"Изгарянето на отпадъци - изгаряне на обществени средства" (От инсинератора в София до отпадъците на Варна) - лектор Евгения Ташева, Нулеви Отпадъци.

12:00

Дискусия

12:20

Кафе пауза

 

Панел „АЛТЕРНАТИВИ И РЕШЕНИЯ" - Модератор Тодор Славов

13:00

"КонсУмувай: От осъзнати потребители към критична консумация." - лектор Асен Ненов

13:20

“Кампанията за данъчна справедливост” - лектор Генади Кондарев.

13:40

Виртуалната редакция "Евромегдан", метода на работа, ценностните и етични норми, които се прилагат, темите по които работят участващите в нея журналисти - лектор Велина Барова, Блулинк.

14:00

"Популизъм или право, референдумът на Слави Трифонов" - лектор адв. Асен Асенов, ОЦОСУР

14:20

Обща дискусия

14:40

Официално закриване на събитията

 Конференцията се организира от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), Сдружение „За Земята“ и с личното дарителство на арх. Калина Митева /Павлова/, както и на финансовата подкрепа на Европейския Съюз чрез проектите “Училища за устойчивост и активизъм” и “Гражданските организации като равнопоставени партньори в мониторинга на обществените средства”. Донорите не носят отговорност за изказаните мнения. Съдържанието на това събитие и на представените материали не отразява позицията на Европейския съюз.