„Аз избирам чашата за многократна употреба“

ФАКТИТЕ
Замърсяването на околната среда с опаковки за еднократна употреба е един от най-големите проблеми на нашето съвремие.
В повечето държавни детски заведения в страната, пиенето на вода от децата се осъществява с пластмасови чаши за еднократна употреба. Всеки ден в 1 894 детски градини в България, всяко дете  от общо 224 380 децa употребява средно по 5 бр. еднократни чаши на ден. Така се изразходват над 1 милион чаши всеки учебен ден, което се  равнява на 240 милиона чаши годишно с общо маса на отпадъка над 550 тона.  Еднократната чаша се употребява в рамките на едва 2-3 секунди, след което се превръща в замърсител на водите, въздуха и почвите за 300 до 500 години.
Този пластмасов отпадък не може да бъде рециклиран!
Чашите, изхвърлени само за една година,  стигат да се покрие половината от дължината на Екватора. Това консуматорско „постижение“ струва на данъкоплатеца над  6 милиона лв. всяка година само за стойността на закупените чаши без да се отчитат такси и данъци за извозване,  депониране и др.1
Употребата на пластмасови чаши за пиене на вода от децата в детските градини не се практикува в нито една друга държава на Европейския Съюз.  

ПРОБЛЕМЪТ
Употребата на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода от децата в детските градини на България е екстремен случай на консуматорско поведение, което ще се вкорени в детското съзнание като норма за цяло едно следващо поколение граждани.   

ВИЗИЯ
Ние искаме децата в Детските Градини на България да израстнат с обич и грижа към света, който ги заобикаля  и да се изградят в осъзнати и отговорни към собственото си бъдеще големи хора

МИСИЯ
Мисията ни е всеки един директор, учител, родител на дете в детска градина да каже: „Аз избирам чашата за многократна употреба“ и да го направи!

РЕШЕНИЕТО
Да въведем индивидуални чаши за вода за многократна употреба за всяко едно дете в група в държавните детски градини като предоставим на директори, учители, родители и медицински лица материали за информиран избор в комбинация с готови решения за многократни контейнери, които да бъдат едновременно здравословни, образователни, икономични и екологични:
    • Комплект чаши за многократна употреба с индивидуална картинка за всяко едно дете в група
Комплект образователни и практични материали за лепене, оцветяване и изрязване, с които ви помагаме лесно и забавно да въведете чашите в ежедневието на децата, учителите и медицинските лица в детската градина.
Система за удобно, естетично и хигиенично съхранение на чашите за вода
Алтернативи за пиене на вода в двора на детската градина без пластмаса – бутилки, кани –еко-диспенсери; кранове, машини за производство на прясна трапезна вода на място

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ПРЕДИМСТВА  
    1. ЗДРАВОСЛОВНО
        ◦ Изработени от неръждаема стомана (инокс) от най-високо качество (стандарт 304: хром-никел 18/10.) 2 Отличен за контакт с храни, 100% натурален, издръжлив и лесен за хигиенизиране, инокс 18/10  е предпочитаният материал за професионална посуда за приготвяне, съхранение и сервиране на храни и напитки.
        ◦ Без Бисфенол-А: химикалът, който се съдържа в повечето видове пластмаси, разрушава еднокринната система   
        ◦ Спестява по 8 тона въглеродни емисии всяка година
        ◦ Предотвратява отделянето на частично филтрирани диоксини от изгарянето на пластмасата в циментовите заводи и някои ТЕЦ-ове в страната.
        ◦ Децата ще дишат по-чист въздух и ще бъдат по-здрави!
    2. ОБРАЗОВАТЕЛНО
С всяка  глътка вода от чашата за многократна употреба, децата ще спестяват поредната пластмасова чаша от изхвърляне, с което те правят света едно по-добро и чисто място за себе си и за поколенията след себе си. Кажете им го!
С тези малки стъпки и на пръв поглед  дребни промени в начина, по който пият вода,  в навиците и възприятията на децата ще настъпи фундаментална промяна, с която те ще израстват като хора и по-отговорни граждани:
    • Ще се научат на отговорност към собствената вещ (чаша)
    • Ще се научат да я подредят на мястото, откъдето са я взели;
    • Ще свикнат с многократната употреба на ресурси,
    • Ще свикнат да ценят вещите, вместо да ги изхвърлят
    • Ще свържат учебния материал „Човек и природа“ с практиката и ще разберат дълбокия му смисъл
    3. ИКОНОМИЧНО
Превърнете разхода в спестявания!
Когато употребявате еднократни пластмасови чаши за пиене на вода в детската градина, вие се абонирате за  ежегоден финансов разход в размер на 25-30 лв/дете/година.
С многократните чаши на Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ вие:
    • Спестявате 50% от общия разход за чаши през първата година от въвеждането на чашите
    • Постигате 100% спестявания за разход на чаши за всяка следваща година
    • Постигате 100% спестявания от разходи за непрекъсната хигиенизация след всяка употреба в сравнение с обикновените не-индивидуализирани чаши
(линк към материал за изтегляне – финансови спестявания и сравнение между двата вида чаши)
    4. ЕКОЛОГИЧНО
Неизброими са екологичните ползи от въвеждането на многократната чаша за пиене на вода в детските градини.
Ако приемем, че Вие сте Директор или родител в една средна по големина детска градина със 160-180 деца, и приложите на практика идеята „Аз избирам чашата за многократна употреба!“ , то за периода от четири години, докато децата завършат детската градина и започнат училище,  Вие ще  
    • Спестите 880 000 пластмасови чаши
Равни на спестени 2,7 тона пластмаса,
равни на над 8 тона въглеродни емисии3
….И така за всяко следващо поколение деца! Струва си, нали?

   5. ЕСТЕТИЧНО
Вместо да бъде доминиран от кофи за боклук, препълнени с пластмасови чаши, мястото  за пиене на вода да бъде оформен красиво, с легенда за индивидуални чаши, с информация за кръговрата на водата и на веществата, , с красиво шкафче или етажерка, на което да бъдат подредени личните чаши.
Ние имаме идеи и сме готови да ги споделим с Вас!