Порталът за Околна Среда и Екология във Варна

Порталът за Околна Среда и Екология във Варна е дело на ОЦОСУР /Обществен център за околна среда и устойчиво развитие/, чиято мисия е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – общество – околна среда”, чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки.