Семинар на тема - Biodiversity offsetting

Местоположение: 
с. Влахи, Община Кресна
Кога: 
петък 08/07/2016 - 9:00 to неделя 10/07/2016 - 19:00

На 9-ти юли в с. Влахи, Община Кресна, Екологично сдружение За Земята, CEE Bankwatch Network и италианската организация ReCommon ще проведат семинар на тема: Biodiversity offsetting - концепция, която става реалност в инфраструктурните проекти в Европа (напр. транспортни коридори в Македония, финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие и промотирани като "офсет"). Концепцията е да се компенсират нанесени вреди от изграждането на инфраструктуртни проекти на едно място (често в Натура 2000) чрез  облагородяване на природата на друго място. Често резултатите от прилагането на този подход са негативни и дори пагубени, както за природата, така и за местните общности. На 10-ти се организира посещение на проекти в Македония, за тези които биха искали да се включат.   На 8-ми юли вечерта, ще има организирана среща с представители от италианската коалиция NoTAV, които ще споделят за дългогодишната си борба срещу високоскоростната ЖП линия между Лион и Торино да ни разкажат малко повече за своята борба.

Заявките за регистрация се приемат тук най-късно до 17 юни - петък.

Пътните разходи, нощувките и храната ще бъдат покрити от За Земята. Местата са ограничени и ще бъдат запълнени според реда на записване. Има възможност да се включите и само за деня на семинара. Работния език е английски, но ако имате затруднения, ще сформираме група за симултантен превод.

Транспортът може да се организира между участниците със споделено пътуване, или с обществен транспорт до Кресна и извозване на участниците с автомобили до Влахи. Това ще бъде уточнено допълнително.

За контакти и повече информация:

Десислава Стоянова
desislava@zazemiata.org
0888 714 688