Да завършим кръга

Местоположение: 
Дома на Европа - сградата на Представителството на Европейската комисия в България
Кога: 
вторник 15/12/2015 -
13:30 to 17:30

Екологично сдружение За Земята ви кани на дискусионен панел „Да завършим кръга“ по темите на кръговата икономика и ресурсната ефективност на 15 декември от 13:30 ч. в Дома на Европа - сградата на Представителството на Европейската комисия в България на ул. Раковски 124: http://ec.europa.eu/bulgaria/about_representation/contact/index_bg.htm

Политически контекст

В световен мащаб Европа е един от най-големите потребители на суровини. Ефективното използване на ресурсите е ключов аспект от политиките на Европейския съюз за устойчив икономически растеж и осигуряване на стратегически суровини. Темата се появява като част от стратегията Европа 2020, Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа от 2011 г., в Седмата програма за действие за околната среда от 2013 г., в Пакета за кръгова икономика, публикуван от предишната Европейска комисия през юли 2014 г.

На 2-ри декември настоящата Европейската комисия ще оповести своя дългоочакван Пакет за кръгова икономика, включващ предложения за промени в европейските политики за екодизайн, производство, потребление, управление на отпадъците и по-ефективно използване на ресурсите. По време на дискусионния панел участниците от разнообразни сфери ще обсъдят какво означава новият пакет, каква е официалната позиция на България и какви предложения имат неправителствените организации и бизнеса към приложението на новите политики на европейско и национално ниво?

Основни теми
• Индикатори за ефективното използване на ресурсите: земеползване, водоползване, материали и емисии на парникови газове
• Примери от България и Европа за неефективно използване на суровини
• Добри практики за доближаване към кръгова икономика
• Задължителни цели за намаляване на “ресурсния отпечатък” на България и Европа
• Българската икономика и ефективно използване свежите и вторични суровини
• Стъпки към постигане на кръгова икономика в България

Регистрация

Потвърдете своето участие като попълните формуляра за записване онлайн:
http://goo.gl/forms/zPf88EqEpv или на e.tasheva@zazemiata.org.

Предварителна програма: http://bit.ly/1X24d0O

 

Приятели на Земята България и Европа благодарят за финансовата помощ от Европейския съюз и фондация MAVA. Съдържанието на това събитие и на представените материали не отразява позицията на Европейския съюз или на MAVA. Европейският съюз и MAVA не носят отговорност за предоставената информация по време на събитието.