Предстоящо

Пункт за измерване на UV лъчението

Location: 
Морска градина гр. Варна
Time: 
Sunday 13/09/2015 -
10:00 to 12:00

СЛЪНЦЕ ЗА ЗДРАВЕ, НО С МЯРКА!

Гражданска еко лаборатория организира пункт за измерване на UV лъчението на входа на Морската градина

В пункта гражданите ще могат:

1. Да се информирате за нивото на приземното УВ-лъчение и оценката му съгласно Глобалния слънчев UV-индекс по СЗО.

2. Да получите информация за ползите и вредите от УВ-лъченията.

3. Да проверите степента на защита от УВЛ на вашите очила.

МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА ЕКО ИНОВАЦИИ на посещение във 3К

Location: 
Варна
Time: 
Friday 11/09/2015 -
15:00 to 16:00

На 11 септември от 15.00 часа, еко академиците ще бъдат на гости в "Център за енергийни решения" дело на фирма ”3К“ АД. Инженеринговата компания специализирана в областта на енергетиката и екологията е изградила центъра в кв. Аспарухово, до сградата на Бизнесинкубатора. Това е изцяло пасивна и енергийно независима офис сграда, построена върху земеделска земя, без достъп до електропреносната мрежа. В нея в реални условия всеки може да се запознае с достъпни технически решения за енергийна ефективност и по-ефективно управление на водните ресурси.

МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА ЕКО ИНОВАЦИИ

Location: 
Варна
Time: 
Tuesday 21/07/2015 - 19:30 to Saturday 31/10/2015 - 19:30

Искате да се включите в нещо смислено и интересно през лятото, което да ви е полезно и след това? Обичате екологично насочени дейности и търсите как да сте еко-ориентирани без да се откъсвате от градската реалност? Искате да придобиете разнообразни практически умения, които да ви помогнат в професионално отношение в бъдеще? Ако сте на възраст до 29 години от Варна и отговаряте на поне един от горните въпроси с „Да”, значи вашето място е в: МЛАДЕЖКА АКАДЕМИЯ ЗА ЕКО ИНОВАЦИИ

Bотоконкурс „Визия за храната“

Field of action: 
Time: 
Friday 26/06/2015 - 1:15 to Friday 31/07/2015 - 0:00

Сдружение АГРОЛИНК заедно с още 20 организации от Европейския Съюз стартира  фотоконкурс на тема „Визия за храната“. На специално създадения сайт www.supplychainge.org участниците могат да качат своите снимки, които отразяват отношението им към производството и предлагането на храни като лична и обществено значима кауза. В конкурса са поканени да участват любители и професионални фотографи от България и цяла Европа, без ограничение във възрастта, а срокът е 31 юли 2015 г. Снимките могат да бъдат черно бели, цветни, колажи, без ограничение на използваните технологии на заснемане. Условията на конкурса могат да бъдат прочетени в сайта http://supplychainge.org/fotokonkurs/uchastie/.

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на ОЦОСУР

Location: 
Конферентната зала на «Хотел Орбита», гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 25
Time: 
Saturday 13/06/2015 -
9:30 to 14:00

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел ОЦОСУР

Управителният съвет на ОЦОСУР свиква редовно годишно общо събрание на 13.06.2015г. Покана е отправена към членовете на ОЦОСУР, на основание чл.26 ЗЮЛНЦ, проведено допитване до членовете на ОЦОСУР и с решение на Управителния съвет с протокол от 27.04.2015г., Събранието ще се проведе от 09:30 часа в Конферентната зала на «Хотел Орбита», гр. Варна, бул. “Цар Освободител” 25. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден от 10:30 часа, на същото място и при същият дневен ред.

Часът на Земята

Location: 
Варна
Time: 
Saturday 28/03/2015 -
20:30 to 21:30

Международната природозащитна организация WWF,  ви канят да се присъедините към седмото поредно издание на  глобалната инциатива Часът на Земята, което ще се проведе на 28 март  2015 г. събота, от 20,30 до 21,30 ч.

Правна помощ за местните общности

Location: 
България
Time: 
Thursday 12/03/2015 - 16:45 to Tuesday 12/05/2015 - 16:45

В рамките на проект “Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, Центърът за екологично право (ЦЕП) в партньорство с информационната мрежа за гражданска активност BlueLink.net,  отправя покана до неформални граждански групи, НПО и разследващи журналисти за предоставяне на експертна правна помощ

Специализиран семинар на тема: СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Location: 
Благоевград, София, Пловдив, с. Маломирово, общ. Елхово
Time: 
Tuesday 17/03/2015 - 9:00 to Friday 20/03/2015 - 16:00

СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
в бита, индустрията и селското стопанство; соларни системи за производство на електроенергия за собствена консумация;автономни соларни помпени системи за напояване; интегриране на системи за генериране на електроенергия от ВЕИ в различни производствени цикли.

Ежегоден Граждански форум - Конференция по Демокрация

Location: 
Варна
Time: 
Saturday 28/02/2015 -
10:00 to 17:00

По инициатива и лично спонсорство на арх. Калина Митева Павлова, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР),основава ежегоден Граждански форум (конференция) по Демокрация, който ще се проведе на 28 февруари в гр. Варна, от 10.00 часа, Хотел "Голдън Тюлип", зала "Миро".

Обучение-кръгла маса "Ресурсно независими общности"

Location: 
град Пловдив
Time: 
Saturday 07/03/2015 - 10:00 to Sunday 08/03/2015 - 15:00

ЕС "За Земята" Ви кани на обучение-кръгла маса на тема "Ресурсно независими общности" на 07 – 08 март 2015, в гр. Пловдив, Инкубатор.

Pages