Битката за забрана добива на шистов газ би трябвало да продължи

23.01.2012

Битката за забраната на фракинг технологията за добив на шистов газ се премества от улицата в съдебната зала, поне докато парламентът не реши окончателно проблема с приемането на закон.

На 23.01.2012 г. от 09:00 в зала 1 на Върховния административен съд се гледа дело № 11875/2011 г. Делото е за обжалването на прословутото Решение №427 от 2011 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта „Блок 1 Нови пазар”, разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна.
Страни по делото са /по обединени жалби/ Зелената партия,Община Нови пазар, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и ОЦОСУР, като ще има представители на ответника Министерски съвет (МС) и на заинтересованите страни ”Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън” ЕООД и БНК “Петролеум /Юръп/ Кооператиф У.А”.

Защо акцентираме вниманието ви върху тази информация?

Защото това дело е първото и  решаващо в много отношения, включително за възможните задкулисни комбинации на правителствените и инвестиционни представители и експерти по въпросите, свързани със шистовия газ.
Положението е деликатно и като се има  предвид евентуалното /засега липсват точния текст и достатъчно яснота/ оттегляне на обжалваното решение, така както е заявено на заседанието на МС от 17.01.2012 г.
Оттеглянето на решението непосредствено/!!!/ преди делото, може да бъде и само хитър ход на МС за да се предизвика прекратяване на самото дело.
Важно е всички, които участваха активно в кампанията срещу шистовия газ до сега, да продължим да бъдем нащрек и да сме подготвени за процедурни изненади.
Не трябва да бъдем спокойни и да прекратим вниманието си по темата, докато двете решения - на Народното събрание и на МС за оттегляне на Решение 427 не влязат окончателно в сила. Основните ни мотиви, произтичащи от опита ни с държавните институции са:
Смятате ли, че както протестиращите организации обжалват Решение 427 на МС, сега „Шеврон” ще стоят кротко и няма да направят контра обжалване срещу решенията на парламента и МС. И когато съдът се произнесе в полза на „Шеврон”, правителството ще може смело да си измие ръцете в стил „Ние ги хващаме, те ги пускат“.
Ако „Шеврон” не обжалват, ще е още по-съмнително, защото явно че предварително имат други варианти.
Споделяйки силата на гражданската активност и националните протести, не трябва да се подценява силата на официалните суми, завършващи с осем нули, които правителството щеше да усвои без проблем в настоящата финансова криза. Трябва да си зададем въпроса, с колко нули са неофициалните суми, които щяха или вероятно вече са усвоени по предназначение.
Не ви ли се струва, че някак твърде лесно и твърде набързо се реши въпроса след шестмесечна ожесточена съпротива на двама ключови министри от кабинета?
Що се отнася до въпросното дело, наистина то най-вероятно ще се прекрати (или вече е прекратено) поради липса на материален и правен интерес. Щом това стане, ръцете на правителството и на „Шеврон” ще са развързани за вероятните резервни варианти. Освен това, както споменахме и двете решения (на НС и МС) няма да са влезли в сила на 23.01.2012 (понеделник), така че кръгът се затваря.
Трябва да се настоява за принципната позиция на Върховния административен съд. Не бива да допускаме ВАС да прекратява на процедурни основания такива важни дела, без да вземе отношение по съществото на проблема (защото може да го вземе по-късно във вреда на гражданите).

Редакционна бележка: Към момента на писането на този материал на екипът ни все още не е известно решението на съда .

BASF спира работата си в Европа и се насочва към САЩ.

16.01.2012

Eто една добра новина!
BASF спира работата си в Европа и се насочва към САЩ.
BASF се бори 13 година, за да бъде одобрен ГМ картофът Amflora за производство в Европа, но поради съпротивата на обществеността в целия ЕС, смята, че не може да работи повече в Европа.
Тест: Светла Николова

Пълният текст на новината може да намерите на Financial Times

„Да оставим Житницата на България да работи за нас такава каквато е“

21.11.2011

„Икономически загуби от добива на Шистов газ“

Въведение.
На 16.06.2011 Правителството на България одобри подписването на договор с американската фирма Шаврон, който дава право на фирмата да извършва 5 годишни проучвания за Шистов газ “Блок-1 Нови Пазар”. Решението е дадено без да бъде извършено оценка върху въздействието на околната среда. В същото време в няколко телевизионни изяви министър Трайков разясни каква река от финансови блага ще потече към България. Между другото той спомена и възможни количества, които можем да добием в продължение на 300 години-  информация, която логично би имал след като завършат проучванията, за които той е дал лиценз на фирмата. От къде министър Трайков  знае количествата, е въпрос който ще го оставим настрана. Няма да се занимаваме и с екологичните и здравни последствия от добива на Шистов газ, за които има доста категорични сигнали, категорично неприемани от министър Караджова ( по думите и, тя вярва само на експертите на МОСВ). В поредица от три статии, нашият екип от доброволци, с познания в различни сфери, ще се опита да изгради една контра хипотеза за евентуалните загуби за региона при едно преструктуриране на икономическият му модел. Да точно така, правилно сте прочели, ще говорим за преструктуриране на икономическия модел на региона. Надявам се, че никой няма да оспори, че намирането и добиването на Шистов газ ще доведе до смяна на сегашният му аграрен икономически модел (Житницата на България) с нов икономически модел основаващ се на добив на суровини.  Не можем да си позволилим да говорим просто за добив на Шистов газ. Трябва да започнем да назоваваме нещата с истинските им имена, или с други думи казано „Ще оставим ли Житницата на България да работи за нас такава каквато е“.

Наясно сме, че с тази статия ще трябва да изтърпим много критики, защото е трудно да се даде точна икономическа оценка поради следните причини:
- сложната и многоаспектна взаимовръзка природа-човек, поради факта, че не всяко нещо може да се измери само с пари;
- динамика в някои икономически показатели, като: цени, валутни курсове, държавни (общностни) ограничения;
- реалната отправна точка трябва да са печалбите и загубите (т.е. какво се печели и губи при дупчене и какво се печели и губи при недупчене, от гледна точка на българите). Докато приходите по лесно могат да се изчислят, то разходите са нещо твърде субективно. А когато във формулата печалба=приход-разход, разхода е твърде разтегливо понятие, то и крайната оценка ще е твърде субективна.

Въпреки всички тези условности, ние считаме, че е редно да се направи оценка на това огромно икономическо престъпление за България и българския народ - погубването на североизточна България. Наясно сме, че в противовес на нашата теза лесно срещу добро заплащане могат да бъдат впрегнати поне няколко научни колектива, които целенасочено да громят скромната ни хипотеза, заставайки от позиция на титлите, с които са се окичили.

Използвана методика
Първоначално ще определим средното количество на обработваемата земя в Блок-1, т.е. от общата му площ, 4398 кв.км ще извадим площта, която вече е сменила своето предназначение (градове, села, пътища, кариери и др.). Определя се средния добив на пшеница (стандартен сорт за региона) на декар. От икономически справочници се определя цената на пшеницата на международните пазари. Умножават се: обработваемата земя в декари по средния добив и се получава количеството на произведена пшеница. Това количество се умножава по средната пазарна цена и се определя какъв приход генерира Блок-1 за една година. Ако сметката ще се прави за повече години, трябва да се използва лихвен множител, примерно 7% годишно.(т.е. ако резултата е 100 единици на година, то за 2 год. 100+100+0.07*100).
Понеже Блок-1 не е обособяван като административна единица освен данните за площта му, ние не разполагаме с други данни. Поради тази причина ние ще го съпоставим с най-близката по параметри единица, за която можем да намерим данни и ще направим нашите изчисления върху тях. Разбира се при подобен род сравнения е възможно да се допусне и по-голяма грешка в изчисленията, но това само доказва, според нас, че ако искаш да променяш поминъка на хората на една територия, са необходими доста данни, изчисления и прогнози, преди да се вземе едно толкова важното решение. И така за сравнение ще използваме административната единица -Област Добрич. По площ тя е 4730 кв.км.  (Блок 1 е 4398кв.км.). Приблизително петдесет процента от нея влизат в територията на Блок-1. Останалите 50 процента от територията на Блок-1, разположени в областите Шумен, Варна и Разград, не се различават съществено като ландшафт и функционалност. Всъщност цяла Добричка област е разделена на няколко блока, така че ако резултатите ни не бъдат приети за релевантни за Блок-1, то поне на хората от добричка област ще е ясно какво ще загубят или спечелят.

Анализ
Всички използвани от нас данни могат да бъдат намерени в интернет:
Необходими данни:
Обработваема площ - Съотнасяме обработваема площ към обща площ в област Добрич: 3471/4730 кв.км. = 0,7338267, което означава, че на 1 кв.км. площ се падат 0,7338267 кв.км.  обработваема площ.  Умножаваме     (коефицента) 0,7338267 х 4398  кв.км. (обща площ на Блок-1) = 3227 кв.км.  обработваема площ в Блок-1. Това означава, че в Блок-1  приблизителено разполага с 3 230 000 декара обработваеми площи. Резултата е  приблизителен, предполагаме, че грешката е около 15-20%.
Среден добив на пшеница декар - 450кг или 0,45т/декар
Средна цена на пшеница на т.он - 192 евро/т

Изчисленията: 3 230 000д.*192 евро*0,45 т.=279 млн. евро на година
За 10 години: приблизително приходите ще бъдат около 4.01 милиарда евро (сложно-лихвен сбор с постоянна вноска).
За 100 години приходите ще достигнат 3 696 милиарда евро !!! Шокиращо нали?
А за 300 години? По-добре да не го смятаме, защото става наистина стряскащо дори и процента на грешка да е по голям отколкото предвиждаме.

Изводи
В бъдеще човечеството ще бъде изправено пред решаването на два основни проблема - задоволяването на хранителните и енергийните си нужди. България не прави изключение от тези процеси. Пред нас сега ще стои дилемата дали да продължим да използваме наличния  ресурс, Житницата на България, за задоволяване на хранителните нужди (осигуряваща финансови приходи в дългосрочен хоризонт) или да го пренастроим към задоволяването на енергийните си потребности чрез добива на Шистов газ в предварително известен отрязък от време (300 години добив, според някои изказвания) и също така лимитирани приходи. Някои експерти ще се опитат да ни завладеят с идеята, че можем да спечелим като комбинираме и двете възможности. Те обаче услужливо ще забравят, че част от тези приходи автоматично ще се превърнат в разходи тъй като ще отидат за покриване на хранителните ни нужди и отстраняване последствията върху околната среда (на тези въпроси ще се спрем в други статии).

Послеслов
В тази статия разгледахме какви загуби бихме регистрирали в следствие загубата на  селскостопанска продукция от  територия в “Блок 1 Нови Пазар”, което ще се отрази на добивите от зърно. В следваща статия ще се опитаме да ви представим и хипотезата за  добавената стойност на загубите, ако решим да използваме органичния отпадък (биомаса) от произведените селскостопански култури за производство на енергия. В трети материал пък ще обърнем внимание върху въпросите със загубите от използването на водата при едно преструктуриране на икономическият модел на региона.

Пермакултура (Permaculture) в България

16.05.2011

През 1970 година австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен започват разработването на метод за проектиране и изграждане на устойчиви земеделски системи. Нуждата от подобни разработки са в резултат от все по - бързо навлизащите унищожителни индустриално – селскостопански методи. Индустриалните методи на селско стопанство, които тровят земята и водите, намаляват биологичното разнообразие и унищожават милиони тонове плодородна почва. Методът разработен от двамата австралийци е наречен Permaculture (Пермакултура), като  комбинация от думите permanent (постоянен) и agriculture (селско стопанство). Скоро след това концепцията на Пермакултурния подход се развива, като преминава от метод за изграждане на селскостопански системи към изграждане на цялостни устойчиви човешки местообитания, а значението на термина вече обхваща и социалните аспекти свързани с тях.

В основата на пермакултурата стоят наблюдението на естествените екосистеми, традиционното селско стопанство, както и съвременните научно - технически постижения. Целта е да създадат стабилни, високо - продуктивни системи, които да задоволяват човешките нужди в хармония с природата. В пермакултурната система, работата е сведена до минимум, „отпадъците” стават ресурси, продуктивността и рентабилността се увеличават, а околната среда се възстановява.

Пермакултурният дизайн е базиран на няколко принципа основните от които са:

Относително разположение. Постройките, водоемите, пътищата, градините и тн. се разполагат спрямо другите елементи по такъв начин, че да си взаимодействат максимално един с друг. Най - общо стратегията за постигането на този ефект се основава върху това, потребностите на един елемент да се осигуряват от другите елементи и обратно, както и произведеното от един елемент да се използва от другите елементи в системата.

Всеки елемент осъществява множество функции. Всеки елемент в системата трябва да се подбира и разполага така, че да може да изпълнява колкото се може повече функции. Например изкуственият водоем може да се използва за напояване, за осигуряване на вода за добитъка, за отглеждането на водни култури, за целите на пожарната безопастност, като светлинен отражател и като среда за местообитание на полезни видове птици, риби и земноводни.

Всяка важна функция се осъществява за сметка на много елементи. Потребностите от такива важни елементи, като вода, храна, енергия и пожарна безопастност тряба да се осигуряват от няколко източника. Например водата се осигурява, чрез събирането на дъждовни води, чрез изкопаването на кладенец или специални траншеи за повишаване и събиране на подпочвените води .

Ефективно енергийно планиране. Ефективното енергийно планиране се явява разполагането на всички елементи (растения, животни, пасбища и сгради) по зони и сектори. Зоновото разпложение на елементите се извършва въз основа на честотата на използване и на количеството грижи от които се нуждае даден елемент. Секторното планиране се отнася до естествените видове енергии – слънце, светлина, вятър, огън, вода (включително дъждове и наводнения). След като се направи анализ на всички енергии, които идват извън нашата система и преминават през нея, можем да разположим съответните сгради и растения в дадения сектор по такъв начин, че или да се блокира постъпващата енергия или да се насочи в желаната от нас посока.

Преимуществено използване на биологични ресурси вместо изкопаемо гориво. Пермакултурната система използва биологичните ресурси (животни и растения) за да икономиса максимум енергия където това е възможно. Животните и растенията се използват за осигуряване на гориво и торове, за разораване, за борба с вредителите и плевелите, за аериране на почвата, за осигуряване на пожарна безопастност и така нататък.

Локален енергиен цикъл. В съвременната система за производство изобилието от продукти се осигурява от добре развита транспортна мережа, системи за складиране и търговия. Тази система не е ефективна от енергийна гледна точка, спрямо локалното производство на разнообразни продукти. Група хора, живеещи в една местност и ползващи принципите на пермакултурата, стават назависими от външната мрежа за разпределение и в същото време осигуряват на собствените си членове всичко необходимо, като при това не се прави компромис с качеството и не се нарушава естествения баланс на територията.

Маломерни интензивни системи. Под наименованието „маломерни интензивни системи” разбираме, че голяма част от земята се използва ефективно и рационално, както и това, че целият участък се намира под контрол. В противовес на тежката механизация за обработка на земята, за събиране и транспортиране на реколтата, в системата на пермакултурата се отделя много по - голямо внимание на използването на ръчни инструменти (за малки парцели земя) и умереното използване на техника (за по големи площи). Пермакултурата може да се стори на някого доста трудоемка, но всъщност тя не означава връщане към старинните практики на селския труд – едногодишни растения, безкраен изморителен труд и пълна зависимост от наличието на човешка работна сила. Вместо това пермакултурата е ориентирана към дизайн на ферми, градини или общества, в които се получават най – високи резултати, при инвестирането на възможно най - малко количество труд и ресурси.

Използване и активизация на механизмите за естествена смяна на видовете с цел подобряване на почвените и други условия. В съвременното селско стопанство височината на растителните насаждения се задържа на нивото на треви и плевели (зеленчуци, зърнени, бобови, пасбища и т.н.) за да се прави разораване, подрязване, плевене, наторяване и така нататък, водещо до изгаряне на почвата. С други думи, системата насилствено се удържа от еволюционния процес по пътя на подтискането на механизма за естествената смяна на видовете, което води до значителни загуби, както на труд, така и на енергия. Вместо да се върви срещу природата, много по – целесъобразно е да се активизира този естествен процес в посока достигане на високоефективна среда.

Използване на разнообразие от видове, за да може ситемата да бъде по -продуктивна и в нея да присъства взаимодействие на компонентите. Разнообразието на продуктивните системи е тясно свързано със стабилността. Да вземем за пример два парцела с еднакви размери. Първия парцел е засаден със зеленчуци. Той ще дава като добив само зеленчуци през цялата година. На втория парцел зеленчуците са само малка част от произвежданото от самата система, където влизат също така орехи, плодове, масло, дървесина, домашни птици, риба, семена, гориво и др. Следвайки този принцип за стопанство, такава система може да осигури собствените си потребности от храна и материали. От икономическа гледна точка производството на разнообразни продукти, за които търсенето е през различно време на годината, е добра защита от пазарните спадове и загубите, които търпи стопанството поради вредители и лошо време.

Използване на границите и природните форми за осигуряване на максимален ефект. Граница се нарича пространството между различни среди. Където и да се пресичат различните видове, климатичните и почвените условия, склоновете или най общо естествените и изкуствените условия, там имаме работа с граница. Границата е интересна с това, че на такова място може да се наблюдава съчетанието на най - различни условия, което води до увеличаване продуктивността, благодарение на активизацията на ресурсите на двете екосистеми.

От формулирането на пермакултурата, като агро - екологичен метод, нейните последователи започват създаването на голяма международна общност. Тази пермакултурна общност продължава да се развива върху оригиналните идеи, добавяйки към тях различни идеи за алтернативна култура. Издава се литература, провеждат се курсове и се създават пермакултурни градини. По този начин пермакултурата се превръща не само във форма на архитектура на природата и екологията, но и в неформална институция на алтернативни социални идеи.

От няколко години пермакултурния дизайн намери последователи и в България.

Едно от местата където се прилага пермакултурния подход е град Шипка. На територията на две семейни стопанства, група хора провеждат експерименти и организират курсове по пермакултурен дизайн.

Всичко започва на южните склонове на Стара Планина, където случайна среща събира заедно група хора със сходни интереси, които споделят една обща визия. Организацията се казва Permaship. Името идва от съединяване на думите  „пермакултура„ и гр. Шипка, където се намира стопанството. Целите на Пермашип са чрез пермакултурни техники за дизайн, да се създаде безотпадно стопанство с нулеви емисии на въглероден двуокис, което произвежда повече енергия отколкото консумира и създава стойност за хората и Природата, както и да покаже нагледно достъпността и предимствата на природосъобразния и устойчив живот чрез демонстрация на практични решения във всички области на живота.

Всеки е добре дошъл в Пермашип: в деня за посетители (всяка втора събота от месеца), като доброволец (предлагайки своята помощ срещу храна, подслон и знания) или по време на някои от курсовете и различните мероприятия, които се провеждат през годината. Всичко което трябва да направите е да се свържете с организаторите.

Поставянето на Фотоволтаик на покрива на фамилна къща и свързването му към националната електрическа мрежа е „Мисия невъзможна“

16.05.2011

Въведение.

През 2007 година Обществен център за околна среда и устойчиво развитие стартира проект „Слънчев покрив и на моя дом“ с финансовата помощ на Фондация „Екообщност“. Целта на проекта беше да проучим възможностите и процедурата собственик на еднофамилна къща в България, да инвестира средства в закупуване, инсталиране на фотоволтаична система и присъединяването й към електропреносната мрежа с цел продажбата на генерираните излишъци от произведената ел. енергия.

Какво се случи на практика.

Първо проучихме пазара на фотоволтаици. Според възможностите на покрива, който планирахме да оборудваме и цените на фотоволтаичните системи, избрахме като най-подходящо системата да бъде изградена от шест фотоволтаични панела CYOCERA KC 130 GHT - 2 с обща номинална мощност 1.04 kWp. и инвертор модел Sunny Boy 1100 LV.

Общата стойност на системата плюс монтажа беше 7170 евро. Според данни на дистрибутора животът на избраните фитоволтаици е 25 години, а приблизителен срок на изплащане на инвестицията изчислихме на 15 години.

Второ. Преди да се пристъпи към монтаж на системата е необходимо да се получи Разрешение за строеж на основание чл. 148 от ЗУТ. (Закон за устройство на територията). Това разрешение се нарича „Виза за проектиране“ и се получава от общината, в която се намира къщата. За целта възложителят или упълномощено от него лице трябва да подаде молба в местната администрация. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението (чл. 140, ал. 1от ЗУТ). След издаването на виза за проектиране се изготвя идеен проект, който в описаният случай представлява конструктивно становище, изготвено от лицензиран конструктор. След като представихме изискваните документи общината ни издаде Разрешение за строеж шеста категория.

Трето. Монтирането на системата и включването й към мрежата на домакинството ни отне два дни.

Четвърто. Следващата стъпка е подаване на Заявление за присъединаване към фирма „Е.ОН България Мрежи“ АД. То се осъществява съгласно „НАРЕДБА № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи“ и по-специално Част 3 от нея: „Присъединяване на електрически централи на производители на ел. енергия към ел. мрежа“. Точка 50. (1) гласи: „Писменото искане за проучване за присъединяване на електрическа централа към електрическата мрежа се подава в: (т.2) разпределителното предприятие по местонахождението на електрическата централа, когато общата инсталирана мощност е равна или по-малка от 5 MW“.

В отговор на заявлението ни „Е.ОН България Мрежи“ АД сключи с нас Предварителен договор за присъединяване на обект на независим производител на ел. енергия. Чрез този договор двете страни си дават време, в което:

  1. инвеститорът (ОЦОСУР) да подготви всички необходими документи, заложени в законодателството. На този етап трябваше да подготвим Протоколи за съответствие с нормите на заземяване и да изготвим Инвестиционен проект.

  2. От своя страна „Е.ОН България Мрежи“ АД трябва да провери възможностите за присъединяване.

Технически изпълнението на тази част от процедурата отне на инвеститора около година време. Тук пречките не бяха законови, а бяха предизвикани от трудното откриване на консултанти, които да изготвят документите. Лицензираните консултантите са малко и предпочитат да се занимават с централи с мощност над 5 MW. Освен това липсва тарифа за оценяването на труда им за централи под 5 MW и на практика те изпълняват поръчките на същите цени като и за централи над 5 MW.

Пето. След предоставяне на пълния комплект от изискуеми документи, между инвеститора и „Е.ОН България Мрежи“ АД беше сключен Договор за присъединяване. Технически приъединяването стана в рамките на един работен ден.

Шесто. Следващият етап е подаване на документи към „Е.ОН България Продажби“ АД за сключване на Договор за изкупуване на ел. енергия.

На този етап се оказа, че в документите ни има съществен пропуск. Издаденото Разрешение за строеж от Общината не е валидно защото е издадено за обект шеста категория. А според закона фотоволтаичната централа трябва да бъде заведена като трета категория (чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ чл.6, ал.5 от Наредба №1/2003, на МРРБ). Това върна процеса в почти първоначална точка, тъй като се наложи да се поиска издаване на ново разрешение за строеж вече трета категория. Според изискванията на ЗУТ трябваше да бъде разкрит строителен обект, да бъде наета лицензирана фирма по строителен надзор, да бъде направена геодезическа снимка, да бъде създадена комисия от четирима човека към РДНСК (Регионална дирекция за национален строителен контрол). Тук се натъкнахме на още едно разминаване в законодателството. То касае формирането на държавната такса за приемане на строителния контрол. В ЗУТ централите са делят на до 30 MW и над 30 MW, което е в противовес с делението от Закона за енергетиката, където централите от ВЕИ се делят на такива до 5 MW и над 5 MW.

Тази част от процеса отне още една година.

В крайна сметка две години след началото на проекта инвеститорът сключи Договор за продожба на ел. енергия. Е.ОН България Продажби“ АД плати на инвеститора всичкия поизведен ток от датата на свързване към „Е.ОН България Мрежи“ АД.

Равносметка

След приключването на проекта неговата стойност е както следва:

Обща стойност на системата – 7170 евро (цени от началото на 2008 година);

Общо платени такси за разрешителни от Община Каспичан – 15 евро;

Общо такси платени на Е.ОН България Мрежи АД – 34 евро;

Общо такси за разрешителни от РДНСК – 500 евро;

Общо такси платени на консултанти (архитектурен проект, конструктивно становище, строителен назор) – 2000 евро;

Обща стойност на инвестицията – 9719 евро.

Общо приходи на година – 300 евро. Върху тази сума се плаща данък печалба от 10%.

Предполагаемо възвръщане на инвестицията – 32 години.

При нулева консумация на ел. енергия общият приход би бил около 500 евро, което би довело до изплащането на инвестицията за около 20 години.

Забележка! Изчислените суми са направени на база официалните цени за изкупуване на ел. енерия от ВЕИ за 2010 г (0,79289 лв./kWh) В общата стойност на инвестицията не са включени възможни бъдещи средства, свързани с ремонти или промяна на параметри, или собственост на системата. Върху срока на изплащане на инвестицията ежегодно ще влияят и цените на изкупуването на ел. енергия от ВЕИ, които се определат от ДКЕВР.

Нещата не спират до тук. На инвеститора му предстои ежегодно да подава Искания за лицензиране на поизведената от него енергия от ДКЕВР (Държавната комисия за енергийно и водно регулиране), което вероятно ще оскъпи процеса по изплащане на централата.

За доуточняване – Според „Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници“ чл.4 (1) Производителите на електрическа енергия от ВЕИ подлежат на регистриране, като подават в ДКЕВР заявление за издаване на сертификат до един месец след изтичане на периода, за който се изисква сертификата (за малките централи това е срок от 1 година тоест до края на месец януари). Според чл.7 (1) ДКЕВР се произнася с решение в 30 дневен срок (това прави около 2 марта) Тук трябва да направя сравнение до коя дата ако си подадеш декларацията ти се намаляват данаците.

Изводи

При така направените разчети и липсата на държавна политика за подкрепа (стимулиране), инвестицията в инсталирането на малки фотоволтаични мощности, когато се разчита на възвръщаемост на средствата само и единствено от продажбите на ток, трудно би се приела за рентабилна от средния българин, собственик на еднофамилна къща.

Допълнителното оскъпяване на този тип инвестиции идва от липсата на синхронизация между отделните закони, регулиращи процеса. А това води до плащане на излишно скъпи такси.

Обобщавайки изводите до тук, в България в неопределено срочен период ще се изграждат само големи фотоволтаични централи, „на зелено“, от чуждестранни инвеститори или

Изготвил

Илиян Илиев

м.0887351141

т./ф. 052306423

iliyan.ivanov.iliev@gmail.com

 

И ближи си сладоледа ….

10.06.2010

 images.jpeg Лято, горещо, какво не бих дал за един сладолед. Влизам в първия магазин. Купувам си “Ескимо” с лещници. От по евтините на фирмата “Дарко” (1.70лв.). Изяждам го с огромен апетит. Наслада! После докато стоя все още под въздействието на насладата разглеждам опаковката. Чета съставките! В сладоледа се съдържат: емулгатор (натурален соев летицин Е322),  оцветител (Е102, Е110), стабилизатори (Е407, Е466, Е412, Е401, Е410) и още един емулгатор Е417. Я да видим какво съм си хапнал всъщност аз? Проверка:

Е 332Емулгатор, извлечен от соеви зърна, жълтък, фъстъци, зърнени или животински източници; не е токсичен, но свръхдозите причиняват стомашни проблеми, подтискат апетита и причиняват изобилно потене; разрешен е за употреба в определена смес….. Извод май е по добре да не се злоупотребявя с големи количества.

Работата на оцветителите е основно да запазват измамно апетитен (привличащ) цвят на един хранителен продукт. В моя сладолед бяха използвани два.

Е102 - FD&C Жълт No.5; знае се че предизвиква астматични пристъпи (въпреки че US FDA** не го признава) и уртикария (копривна треска) при децата (според US FDA** в съотношение 1:10 000); води до смущения и в щитовидната жлеза (туморни образувания), хромозомни увреждания, уртикария (обриви) и превъзбуда; непоносимостта към тартразин води до чувствителност към аспирина, който се използва при оцветяване на напитки, сладкиши, конфитюри, зърнени храни, снакс, консервирана риба, пакетирани сухи супи; Забранен за употреба в Норвегия и Австрия.

Е 110 - FD&C Жълт No.6; използва се в зърнените храни, производството на хлебни изделия, сладкиши, снакс, сладолед, напитки и риба в консерви; изкуствен произход; включен е в производството на много медикаменти - Polaramine, Ventolin (сироп); странични ефекти – уртикария (обрив), ринит (хрема), назална конгестия, алергии, превъзбуда, туморни образувания в бъбреците, хромозомни увреждания, коремни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство, непоносимост към храна; забелязани са редица случаи на туморни образувания при тестване на животни; Забранен в Норвегия.

После изва реда на пет броя стабилизатори. Тях пък ги слагат за да дадат по гляма твърдост на храната. Калко ли са твърди нашите?

Няма да се спирам на Е 401, Е 410, Е466 и Е471, защото при тях не са наблудавени вредни ефекти особенно при ограничена опотреба.

Е 407 - Фибри, извлечени от морски водорасли, напоследък често свързвани с рака, тъй като могат да станат заразопричинители, когато етилен оксида се добавя към некачествени продукти – като резултат се образува етиленов хлорохидрид, който образува високо канцерогенна смес; смята се че носят потенциален токсичен риск, причиняващ язви и дори ракови образувания; най-сериозни притеснения предизвикват нискокачествените (разлагащи се) морски водорасли, които не са разрешени за употреба като хранителна добавка; ясно е обаче, че естествените морски водорасли могат да се превърнат в такива при тяхната обработка.

Е 412 - Извлича се от семената на Cyamoposis tetragonolobus с индийски произход; храна на добитъка в САЩ; предизвиква гадене, събиране на газове в корема, спазми; може да понижи нивото на холестерол.

И каква станя тя. Егати кефа! Да от един сладолед няма да се умре. А може би и от два. Обаче то само сладолед ли е.  Не знам за вас, но аз определено смятям да се запозная със съдаржанието на различните видове сладоледи за да избера най - безвредния за мене, защото аз наистина обичам сладолед.

Ако и вие се интересувате от тази тема, следете този блог. Аз ще опитам да публикувам информация от моето проучване върху съдържанието на сладоледите в България. Трябва да знаете, че не всички Е-та са опасни. Само не знам защо имам странното усещана, че нашите производители използват точно тези, които са доста спорни качества за човешкото здраве.

Илиян Илиев

ГМО - Съпка 6 финала (поне на този етап от борбата)

21.05.2009


Варна - 21.05.2009

На 14 май 2009 г. Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) във Варна предостави копия от 22 протокола с резултати от изследване на храни за наличие на генно-модифицирани организми (ГМО).  Това означава че през 2008г на територията контролирана от РИОКОЗ -Варна са взети за анализ 22 проби. За справка общия брой направени проби за цялата страна е 272. Това прави около 8 % .

Предоставените протоколи са със заличени данни за произхода, производителя и вносителя на изследвания продукт. Заличаването основават на забрана за изнасяне на информация касаеща трети лица.

В 10 от пробите е установено наличие на ГМО, показват резултатите. Съдържанието на всички положителни проби е под пределно допустимите концентрации или под т. нар. стойност на допускане на показателя по метода. Взетите проби са от соеви продукти (зърно, соев протеинов изолат, соев гранулат, соева кайма), царевични (брашно, чипс, пуканки) и кренвирши. Според предоставените резултати, най-често ГМО са констатирани в соевите продукти. Най-голямо количество - 0,62 от допустими 0,9 са констатирани в партида от 45 кг на соев гранулат. Изследването е направено на 3 декември 2008 г.

Поради лошото качество на предоставените копия, няма да можем да спазим практиката да ги прикачим към тази информация. Който желае да се запознае с тяхното съдържание  е добре дошъл в офиса на ОЦОСУР.

За финал искам да благодаря на всички, които се включиха и подпомогнаха процеса. Благодарение на вас беше променен един рестриктивен модел ограничаващ достъпа до информация.

Поздрави

Илиян Илиев

 

ГМО стъпка 5

23.04.2009


Варна - 23.04.2009

Уважаеми съмишленици,

Сигурно вече сте получили окончателният отговор на РИОКОЗ Варна относно вашето заявление за достъп до обществена информация относно ГМО. Отговора обяснява, че ВРИОКОЗ е взел решение и прилага, като отделен документ самото решение. От него е видно, че ви се разрешава достъпа до информация. Вие трябва да отидете на обявеното място в рамките на обявените часове за прием, където след като си платите таксата ще ви връчат копия от протоколите. Упоменато е, че материалите ще ви бъдат предоставени след заплащане и представяне на платежен документ. Това най-вероятно означава, че ще трябва да платите по банков път. Обаче за да отидете до банката първо трябва да знаете колко пари ще внесете, а няма как да го знаете без от РИОКОЗ да са ви казали цената. Ето тази малка подробност ще ви коства хабенето на нерви и време, за две разходки до РИОКОЗ. Незнам нарочно ли го правят за да охладят гражданския ентусиазъм или просто толкова си могат. Ясно е че през годината са направили (Х) протокола. Това означава (У) копия. Умножени по (Z) пари, се получава общата сума която трябва да платите. Изписана сумата заедно с банковата сметка в писмото щеше да ви позволи пътьом да платите или ако сумата е висока за вас да се откажете без да ходите. Сега просто и в двата случая ще трябва да се разходите един път повече до РИОКОЗ. За добро, обаче на гърба на РИОКОЗ има офис на Прокредит банк (в комплекса от бензиностанция заведения и магазини) и това не би ви отнело толкова време.”

За тези които няма са успеят лично да си вземат протоколите ще могат да ги разгледат от нашата интернет страница. Тези от вас които си ги вземат обаче е добра да си ги пазят, защото процеса още не е приключил и може да се наложи да ги използваме на по късен етап.

Поздрави

Илиян Илиев

Приложения 1 -  Писмо на РИОКОЗ Варна

Приложение 2 - РИОКОЗ Варна - решение за предостане на достъп до информация

ГМО - стъпка 4

02.04.2009

Варна - 2.04.2009

Уважаеми съмишленици,

Сигурно вече сте получили отговор от РИОКОЗ Варна относно вашето заявление за достъп до обществена информация относно ГМО. Вече получих няколко запитвания по телефона, с обобщено съдържание “Какво трябва да правим от тук на татък?”

 

Ето и моят отговор. Полученото от вас писмо е информативно. С него РИОКОЗ – Варна ви информира, че е поискало от Столична РИОКОЗ писмено съгласие да ви предостави исканата от вас информация. До колко това тяхно действие е законосъобразно ще се произнесат юристи към които ние сме се обърнали за консултация. Това което е важно в случая за вас е, че в момента не трябва да правите нищо повече от това да чакате отговор от Столична РИОКОЗ.

 

Когато получите следващото писмо моля свържете се със нас. Координатите ни ги има в сайта. Целия процес по акцията можете да следите на страницата http://ecovarna.info/blog. Моля да пазите писмата.

 

Поздрави

Илиян Илиев

Приложение - РИОКОЗ Варна до Столичен РИОКОЗ

ГМО - стъпка 3

23.03.2009

Днес 23 март 2009г., понеделник чрез Български пощи ЕАД изпратих писмата до РИОКОЗ. Общо 19 на брой. Моля всеки от вас които получи своята обратна разписка да я запази защото тя ще е важна за евентуални бъдещи действия. Тези от вас които са си идтеглили бланка от сайта www.ecovarna.info също могат да ни изпратят информация за това на pecsd@net-bg.net